Általános szerződési feltételek

Zselicvölgy Szabadidőfarm

1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Zselicvölgy-Szabadidőfarm Zrt.
Telefon: +36 (82) 370-655
Adószám: 25906721-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-049268

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és az ott kínált szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

2.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (együttesen továbbiakban: Felek).

3.3 Amennyiben egy rendezvény vagy konferencia lebonyolítására illetve szálláshely szolgáltatásra jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet foglal 10 főt meghaladó szálláshely szolgáltatást ott a Szolgáltatóval szerződő fél a Szervező.(együttesen továbbiakban: Felek)

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A szerződés a Vendég írásban, szóban, on-line, e-mailben vagy telefax küldésével leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.3 Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4 A Szolgáltatónál a Vendég vagy a Szervező által személyesen leadott megrendelésnél a Vendég vagy a Szervező helyben aláírja az általa megrendelt szolgáltatásról a kinyomtatott megrendelőlapot. A visszaigazolás a Szolgáltató részéről a megrendelőlapnak a Szolgáltató recepciójában dolgozó munkatársának aláírásával történik, amely egy írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.6 Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ellenértékére.

4.7 A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.8 A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.9. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.10 Mindettől eltérés lehetséges eseti megállapodás megkötésével, ebben az esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodás határozza meg.

5. Lemondási feltételek

5.1 A Vendégnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolás megküldéséig szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége, a visszaigazolás megküldését követően a Szolgáltató – amennyiben az ajánlatában más feltételt nem határozott meg - a szállás-szolgáltatás lemondásáért vagy módosításáért kötbért számít fel.
A módosítás miatti igényérvényesítés kizárólag a megrendelt szolgáltatás csökkentésre vonatkozik. Ha a Vendég vagy a Szervező úgy kíván módosítani, hogy több szolgáltatást rendel meg, úgy arra lehetősége van, amennyiben a Szolgáltató szabad szálláshellyel rendelkezik.

5.2. A lemondási feltételek eltérőek az egyéni foglalás esetén, amely 10 magánszemély főt foglalt magában, illetve csoportos foglalás esetén, amely 10 főt meghaladó magánszemély foglalása esetén érvényes. A lemondási feltételekre külön rendelkezések vonatkozhatnak a kiemelt időszakokban.(Húsvét, Pünkösd, Szilveszter, Augusztus 20 stb.)
A kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein kérhető tájékoztatás.

5.3 Lemondási feltételek nem kiemelt időszakokban egyéni - 10 főt meg nem haladó - foglalás esetén:

5.3.1 A Vendég az érkezés dátumát legalább 72 órával megelőzően a foglalásának kötbérmentes lemondására vagy módosítására jogosult.

5.3.2 A Vendég az érkezés dátumát megelőző 72. és 24. óra közötti időszakban a foglalását, a foglalás összértéke 50%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.3.3 A Vendég az érkezés dátumát megelőző 24 órán belül a foglalását, a foglalás összértéke 100%-ának megfelelő mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.4 Lemondási feltételek kiemelt időszakokban, ünnepek idején egyéni - 10 főt meg nem haladó - foglalás esetén:

5.4.1 A Vendég az érkezés dátumát megelőző 21. napig a foglalását kötbérmentesen módosíthatja, lemondhatja.

5.4.2 A Vendég az érkezés dátumát megelőző 20. naptól a 8. napig terjedő időszakban a foglalását, a foglalásösszértéke 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le.

5.4.3 A Vendég az érkezés dátumát megelőző 7 napon belül a foglalását, a foglalás összértéke100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le.

5.5 Lemondási feltételek a csoportos - 10 főt meghaladó csoportok, valamint a konferenciák és rendezvények - foglalás esetén (beleértve a kiemelt időszakokat is):

5.5.1 A Vendég vagy a Szervező a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően a foglalást kötbérmentesen nem mondhatja le.

5.5.2 A Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 31. nappal megelőzően a foglalást a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások összértéke 25%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.5.3 A Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát legalább 8. nappal megelőzően a foglalást a megrendelt és visszaigazolt Szolgáltatások összértéke 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.5.4 A Vendég vagy a Szervező az érkezés, illetve a konferencia vagy rendezvény dátumát megelőző 5 napon belül a foglalást a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás összértéke 100%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le.

5.6 A Szolgáltatót a Vendég távolmaradása (No Show ) esetén a foglalás összértéke 100%-ának megfelelő összegű kötbér illeti meg.

6. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a szállodai szobát egyéni foglalás esetében érkezés napján 14:00 órától 18.00 óráig foglalhatja el (Check in), az esetleges későbbi érkezést előre jelezni kell. Ilyen jelzés hiányában a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18.00 órát követően megszűnik. Az előleggel vagy más módon biztosított szállást a Szolgáltató az érkezési napot követő nap 12.00 óráig tartja fenn.

A vendég a szobát az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni.

Csoportos foglalás esetében a szobát 10:00-ig szükséges elhagyni.

6.1 Amennyiben a Vendégek 10:30-ig, illetve 11:30-ig nem hagyják el a szobát, Szolgáltató 14:00-ig a napi szobaár 50%-át, 14:00 után pedig 100%-át jogosult pótdíjként felszámolni.

6.2 A Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából csomagszobát biztosít. Előre nem látható technikai akadályok felmerülése esetén Szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.

6.3 A szobaárban szereplő fürdő- és wellness részleg korlátlan használata érkezés napján14:00-tól, elutazás napján 11:00-ig, csoportos foglalás esetén 10:00-igérvényes. Amennyiben a Vendég ez időtartamon kívül kívánja igénybe venni a szálloda szolgáltatását, az a recepción történő egyeztetés után térítés ellenében, kedvezményes 1500HUF/fő áron a kapacitás függvényében lehetséges.

7. Árak

7.1. Az aktuális szobaárak a szálloda honlapján, szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken is (étterem, bowling, wellness) rendelkezésre állnak.

7.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket - előzetes értesítés mellett - áthárítja a Szerződő félre.

7.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a Szolgáltató honlapján kerülnek meghirdetésre.

8. Fizetési feltétek

8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, de a Szolgáltató ugyanakkor jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékének megfizetését kérni az igénybevétel előtt.

8.2 A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében igényelhet előleget és kizárólag egyedileg létrejött megállapodás alapján van lehetősége a Vendégnek vagy a Szervezőnek utólagos fizetésre.

8.3. A Szerződő fél számláját készpénzben a következő valutákban egyenlítheti ki: forintban, euróban és USA dollárban.

8.4 A Vendég jogosult a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett SZÉP kártyával teljesíteni a szolgáltatás ellenértékét.

8.5 A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások valutában történő fizetése esetén a számla értéke a Vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerül átszámításra.

9. Háziállatok

9.1. A Szolgáltató szálláshelyeire kisméretű háziállat általában bevihető, a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A háziállatok a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják kizárólag pórázon, egyéb helyiségek (étterem, uszoda, bowling stb.) azonban a háziállattal nem látogathatóak.

9.2 A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

10. A Szerződő fél jogai

10.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

10.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

10.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

11. A Szerződő fél kötelezettségei

11.1. A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

11.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

11.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szállodába és vendéglátó egységeibe.

12. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

13. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:
a) a szerződés alapján megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

14. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

14.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményen belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

14.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

14.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

14.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.

14.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

14.3. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

15. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

15.1 A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a létesítményt.
b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

16. A vendég betegsége, halála

16.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

16.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

17. Titoktartás

17.1 A Szolgáltató a Vendég vagy a Szervező által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

17.2 A Vendég és a Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendéggel és a Szervezővel szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a Szervező személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a Szervező személyes adatait átadhatja.

18. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szerződő Felek jogviszonyára a magyar jog, ezen belül a Ptk. (2013. évi V. tv.) általános és különös rendelkezései irányadóak.

A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

19. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli hatálya:

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató honlapján történő közzététel napján lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.